СУРТАЛЧИЛГАА байршуулах

  • 1

  • 2

  • 3

  • 4

  • 4

Энэхүү үнэ тариф нь нэг өдрийн НӨАТ (Нэмэгдсэн Өртгийн Албан Татвар) багтсан дүн болно.

Аливаа улс төрийн агуулгатай баннер сурталчилгаа, мэдээ, нийтлэл болон бусад
материалд үндсэн үнээс 2 (хоёр) дахин нэмэгдэлтэй тариф мөрдөгдөнө.